Mennyibe kerül?

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft eljárásonként és ingatlanonként (helyrajzi számonként). Egyes eljárások díja (pl. jelzálogjog bejegyzése) ettől eltérhetnek, ezek díja 12.600,- Ft.
Fontos, hogy a költséget ingatlanonként és eljárásonként kell megfizetni. Ha tehát egy lakás vásárlására kerül sor, ahol az ingatlanhoz tartozik egy tárolórekesz a pincében és ennek nincs külön helyrajzi száma, így csak egyszer kell leróni a díjat. Ha azonban a tároló önálló ingatlan és helyrajzi számmal rendelkezik, vagy például teremgarázs beálló is vásárlásra kerül, úgy annyiszor kell megfizetni a 6.600,- Ft-ot, ahány ingatlan (helyrajzi szám) van.

Szintén fontos, hogy a vásárlás során hány földhivatali eljárás kerül lebonyolításra. Ha a vásárlás „függőben tartásos” eljárással történik, akkor az egy eljárásnak számít, míg, ha először a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényét kérjük, majd a teljes vételár kifizetésével a vevő tulajdonjogának bejegyzését, úgy ez két külön eljárásnak minősül és a díj is kétszer fizetendő.

1996. évi LXXXV. törvény

32/A. § (1) Az elsőfokú eljárásért - ha e törvény másként nem rendelkezik - változással érintett ingatlanonként 6600 forint összegű díjat kell fizetni.
(2) A jelzálogjog bejegyzése, valamint - ide nem értve a jelzálogjog törlését - a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja változással érintett ingatlanonként 12 600 forint.
(3) 
(4) Törvényben meghatározott soron kívüli ügyintézés kivételével, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 46. §-ában meghatározott soron kívüli eljárás díja ingatlanonként 10 000 forint.
(5) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.
(6) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban készített hiteles vagy hitelesítés nélküli másolatért, illetőleg kivonatért oldalanként 100 forint díjat kell fizetni.
(7) A társasház-alapítás bejegyzésének díja társasházi tulajdoni különlaponként 6600 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint.
(8) A társasházi alapító okirat módosítása esetén - ha a módosítás a társasház tulajdoni különlapjait érinti - a módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének díja társasházi különlaponként 6600 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint.
(9) A (7) és (8) bekezdés rendelkezéseit a lakásszövetkezet esetén is megfelelően alkalmazni kell.
(9a) 
(10) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetett díj a fővárosi, megyei kormányhivatalok saját bevételét képezi, amely az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter által az adópolitikáért felelős miniszterrel és a fővárosi, megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben meghatározott számlaszámra fizetendő meg. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő díjból származó bevétel 25%-át a fővárosi, megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszter a földügyi szakigazgatással kapcsolatos bevételi különbségek fővárosi, megyei kormányhivatalok közötti kiegyenlítésére használhatja fel

 

A VEVŐ TULAJDONJOGÁNAK BEJEGYZÉSE AZ ELJÁRÁS FÜGGŐBEN TARTÁSÁVAL

Ez a redelkezés elsődlegesen a földhivatalnak szól. Ha a vevő a vételárat nem a szerződés...

A TULAJDONJOG FENNTARTÁSSAL TÖRTÉNŐ ELADÁS TÉNYÉNEK FELJEGYZÉSE

Ez a rendelkezés elsődlegesen a földhivatalnak szól. Ha a vevő a vételárat nem a szerződés...