Mennyi ideig tart?

Fő szabály szerint az ügyintézési határidő 21 naptári nap. Ebbe a határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra a kérelmezőnek adott határidő, továbbá, ha a földhivatalnak a kérelem elbírálásához más szakhatóságot kell megkeresnie, akkor a szakhatóság eljárásának időtartama. Fontos, hogy nem számít bele az iratok postai kézbesítésének időtartama sem, tehát a határidő a határozat meghozatalára és nem annak az ügyféllel való közlésére vonatkozik.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

33. § (1) A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az (5) bekezdésben meghatározott időponttól számított huszonegy napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény állapíthat meg. Ha e törvény valamely eljárási cselekmény teljesítésének vagy végzés meghozatalának határidejéről nem rendelkezik, a hatóság haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza.

Amennyiben a földhivatal a benyújtott okiratok hiányosak – és nincs helye a kérelem elutasításának – úgy hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt. A hiánypótlás teljesítésére 15 napos határidőt kell szabni, amely kérelemre egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1997. ÉVI CXLI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 109/1999. (XII. 29.) FVM RENDELET

79. §(2) A hiánypótlásra 15 napos határidőt kell megállapítani, amely indokolt esetben kérelemre egyszer 15 nappal meghosszabbítható.