A rangsorcsere iránti kérelem

Előfordulhat, hogy az ügylet során szükségessé válik, hogy a később érkezett beadványt korábban intézze el a földhivatal, például, mert az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog alapjául szolgáló tartozást az eladó a vevő által fizetett vételárból tudja kiegyenlíteni. Ilyen esetben először kerül megkötésre és benyújtásra az adásvételi szerződés, és csak utána a jelzálog törlési nyilatkozat. Ebben az esetben a Felek közösen kérhetik, hogy a földhivatal később benyújtott kérelmet intézze először, vagyis a két kérelem rangsorát felcserélik (rangsorcsere).

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. ÉVI CXLI. TÖRVÉNY

44. §  (2) A beadványok rangsora valamennyi érdekelt közokiratba, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy olyan magánokiratba foglalt hozzájárulása alapján változtatható meg, amelyen az érdekeltek névaláírásának valódiságát közjegyző tanúsítja. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet.
(3) A beadványok rangsorának megváltoztatásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt. E határozattal szemben felügyeleti eljárásnak nincs helye.