Kinek a feladata?

Az ingatlan adásvételhez kapcsolódó földhivatali ügyintézés általában a vevő feladata és költsége, és a legtöbb esetben a vevő által az adásvételi szerződés elkészítésére megbízott ügyvéd intézi. Ez alól kivétel lehet, ha a megvásárolandó ingatlant jelzálog, haszonélvezeti jog, stb. terheli. Ezek törlése általában az eladó költsége és feladata. Ezeket a kérdéseket célszerű azonban a Feleknek egymással egyeztetni.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY 6:218. §

6:218. § [Költségek]

(1) Az eladó viseli a birtokátruházással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket.

(2) A dolog átvételének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a vevőt terhelik.